75 miljoonaa maailmanlaajuista työpaikkaa vaarassa tekoälyn takia

Viimeisten muutaman kuukauden aikana tekoäly (AI) on laajentanut vaikutustaan kaikkialle. Älypuhelimista, joita käytämme, autoihin, joita ajamme, AI on ottanut keskeisen roolin kaikilla teknologian aloilla. Eikä siinä vielä kaikki, olet tietämättäsi käyttänyt tekoälyä päivittäisessä elämässäsi jollakin tavalla. Nyt suurin kysymys, joka ihmisiä askarruttaa, on: "Korvataanko tekoäly ihmistyövoiman ja ottaa työmme haltuun?" Jos tämä on jotain, mikä huolestuttaa sinua, tarkastele, mitä Kansainvälinen työjärjestö (ILO) sanoo tästä asiasta.


75 miljoonaa globaalia työpaikkaa on vaarassa automatisoitua

ILO:n viimeisimmässä generatiivisen tekoälyarvioinnissaan raportissaan on paljastettu, että tekoälyllä on mahdollisuus häiritä merkittävästi tulevaisuuden työmarkkinoita. Raportti viittaa siihen, että tekoälyllä tulee olemaan merkittävä rooli tulevaisuuden työskentelytavoissa. ILO kuitenkin uskoo, että tämä tulee olemaan paljon enemmän yhteistyöhön perustuvaa luonteeltaan kuin ihmisten korvaamista.

Kuvan lähde: ILO

ILO:n julkaiseman datan mukaan lähes 75 miljoonaa työpaikkaa tulee jollakin tavalla vaikuttamaan automatisoinnin seurauksena. Tämä tarkoittaa, että tekoälyllä on mahdollisuus potentiaalisesti korvata lähes 70 miljoonaa ihmistä maailmanlaajuisesti, sekä miehiä että naisia.


Toisaalta data on myös paljastanut, että lähes 427 miljoonaa työpaikkaa voisi kokea augmentaatiota. Tämä tarkoittaa, että tekoälyllä on potentiaalia muuttaa työpaikkojen "laatua, intensiteettiä ja autonomiaa" työskennellen yhdessä ihmisten kanssa luoden digitaalisesti kyvykkään ja teknologisesti edistyksellisen tulevaisuuden kaikille. Olemme hiljattain myös kirjoittaneet työpaikoista, jotka saattavat tulevaisuudessa olla tekoäly-chatbotien, kuten ChatGPT:n, korvaamia.


Naiset ovat korkeammassa automatisointiriskissä verrattuna miehiin

Mielestäni tämän tutkimuksen suurin paljastus liittyy siihen tosiasiaan, että tämä tekoälysiirtymä on voimakkaasti sukupuolittunut. Tutkimus on paljastanut, että lähes 21 miljoonaa naisten työpaikkaa korostaa automatisoinnin riskiä korkean tulotason maissa. Tämä on yli kaksinkertainen määrä verrattuna miesten korkean tulotason maissa oleviin työpaikkoihin, jotka kohtaavat automatisoinnin riskejä. Sama pätee naisiin maissa, joissa on yläkeskitulotaso, alakeskitulotaso ja matala tulotaso.

Kuvan lähde: ILO

Voitte kysyä, miksi naiset erityisesti kohtaavat näin suuria automatisointiriskejä. Syy tähän on naisten ylivoimaisempi edustus toimistotyötehtävissä. Enemmistö naisille tyypillisistä työpaikoista, jotka kohtaavat automatisoinnin riskejä, ovat luonteeltaan toimistotyötä. Tämä johtuu siitä, että suurimmassa osassa korkean tulotason ja yläkeskitulotason maita naisten valtaosa työllistymisestä ja naisille avautuneista työmahdollisuuksista on ollut toimistotyötä. Tämän seurauksena tämä sukupuolittunut vaikutus tulevassa teknologisessa siirtymässä joko vaikuttaa naisiin merkittävästi tai mahdollistaa naisten työllistymisen.


Entä mitä tulevaisuus tuo meille tekoälyn suhteen?

Tämä on pelottava näkökulma useimmille teistä, mutta totuus on, että tämä on todellisuus, jossa jo elämme. Tekoäly ottaa vähitellen haltuun elämämme ja myös työpaikkamme. ILO:n raportin mukaan tekoäly voi pian korvata tarpeen inhimillisille kirjoittajille, matkakonsulteille, sihteereille, asiakaspalvelukeskuksen tietoavustajille, pankin kassahenkilöstölle sekä tutkimus- ja markkinointihaastattelijoille. Suuri osa tästä lähitulevaisuuden automatisoinnin vaikutuksesta riippuu myös siitä, minkä maan kansalainen olette ja mihin tuloluokkaan kuulutte.

Kuvan lähde: ILO

Kehittyvissä maissa vain 0,4% ihmisten pitämistä työpaikoista kohtaa automatisoinnin riskejä. Toisaalta noin 5,5% ihmisten pitämistä työpaikoista korkean tulotason maissa kohtaa myös automatisoinnin riskejä. Todellinen toivonkipinä on niille, jotka työskentelevät kehittyvissä maissa. Siirtyminen asteittain automatisoituvaan tulevaisuuteen voi tarjota merkittäviä taitojen kehittämismahdollisuuksia kehittyvissä maissa työskenteleville ihmisille, mikäli he pystyvät käyttämään asianmukaisia lieventämistoimenpiteitä automatisoinnin negatiivisia vaikutuksia vastaan.


Next Post Previous Post